top of page
logo.png
bestek

BBS Brede Bossche School

Voor de Brede Bosche school hebben we van  Compen Architecten in 2011 de opdracht gekregen tot het schrijven van een bestek

Kenmerkend is het "passiefhuis-concept" dit betekende inwinnen van expertise en nauwe samenwerking met architect en adviseurs.

Het bestekdeel dat we geschreven hebben is het bouwkundige deel en bijbehorende infra.

medal.png

Passief Bouwen
Award 2013.

Brinkhorst
bestek

Brinkhorst
(5 appartementen)

In opdracht van woCom Someren hebben we een bestek geschreven voor een verbouwing van een bestaand kantoorpand (in een wooncomplex) op de beganegrond tot 5 wooneenheden.

Omdat we voor woCom het "standaard referentiebestek" hebben gemaakt (en onderhouden) is dit bestek snel en eenvoudig tot stand gekomen, omdat het merendeel van de materialen, toepassingen en werkwijzes reeds waren uitgekristaliseerd en uitsluitend afgestemd moesten worden op dit project.

Het project is in 2012 gerealiseerd in Maarheeze

DO. tekeningen door derden aangeleverd.

201105 Brinkhorst VO gevels
201105 Brinkhorst Gevelaanzicht best
Hertoghof
bestek

Hertoghof

In opdracht van woCom Someren hebben we een bestek geschreven voor de nieuwbouw van grondgebonden woningen welke in Helmond gerealiseerd gaan worden in een gerevitaliseerde woonwijk.

Omdat we voor woCom het "standaard referentiebestek" hebben gemaakt (en onderhouden) is dit bestek snel en eenvoudig tot stand gekomen, omdat het merendeel van de materialen; toepassingen en werkwijzes, reeds zijn uitgekristaliseerd en uitsluitend afgestemd te hoeven worden om dit project.

Het project is in een bouwteam ontwikkeld,  gaat in uitvoering aanvang 2012 en hiervoor worden de laatste zaken in bestek aangepast teneinde geen ingewikkelde nota's te krijgen.

Hertoghof-111018-art
Hertoghof-111019-MED
Hertoghof-111018-night
Woonhuis fam. v Eldik
bestek en directievoering

Woonhuis familie van Eldik

In opdracht van Jaqueline Slagter (arch) hebben we voor een verbouwing van een particulier woonhuis een Stabu-bestek geschreven.

Omdat het plan voor het 60-er jarenpand dermate groot van omvang was is besloten een bestek te schrijven teneinde de aanbesteding met 3 aannemers realistisch vergelijkbaar te maken.

Later is gevraagd het toezicht en directie te voeren voor dit project.

 

aanbesteding versie
aanbesteding versie (4)
aanbesteding versie (5)
aanbesteding versie (2)
aanbesteding versie (1)
aanbesteding versie (3)
ORO2 Kindzorgcomplex
bestek

ORO2 kindzorgcomplex

In opdracht van Compaen hebben we voor dit plan van ORO een bestek geschreven. Dit complex is in 2012 gerealiseerd in Helmond/Mierlohout.

LXarchitecten heeft het plan getekend en uitgewerkt, waarna wij een bouwkundig en installatiebestek hebben geproduceerd voor de aanbesteding en de uitvoering.

 

349bt801
349bt206
349bt205
349bt100a
349bt202
349bt200
349bt201
Brandweerkazerne Eindhoven
bestek

Brandweerkazerne Eindhoven

De renovatie van de branweerkazerne diende gefaseerd te worden uitgevoerd.

Het bestek was een alomvattende handleiding voor de gehele aanpak, inclusief tijdelijke voorzieningen en infra.

De architect hebben we vakkundig kunnen adviseren dankzij onze brede

renovatie-ervaringen.

Het  vervolg (en tevens laatste fase) is in 2012 gestart en is nu afgerond en in gebruik genomen.

A-15
A-14
A-09
A-06
A-07
A-13
Beugelsplein
bestek

Beugelsplein

Van LX architecten hebben we de opdracht gekregen in 2010 tot het schrijven van een bestek voor bedrijfsruimte (casco) op de beganegrond en 3 bouwlagen appartementen.
Een binnenterrein met parkeerplaatsen en toegangscontrole.

Aan de hand van de uitgewerkte definitief-ontwerpbladen en materialen afwerkstaat is tegelijk met de productie van de

bestek-tekeningen het bestek door ons geproduceerd.

Dit project in opdracht van bouwbedrijf Hendriks Coppelmans, is in bouwteam uitgewerkt en kan in uitvoering worden genomen zodra bouwvergunning wordt verleend.

238BA260a
238BA203a
238BA210a
238BA800a
238BA201a
238BA202a
238BA200a
238BA101a
Brakel zorgcentrum
bestek

Brakel zorgcentrum

Voor dit project is in 2006 een bestek door ons geschreven, de planuitwerking en bestek zijn parallel gerealiseerd en daarbij was  uitvoerig contact met architect en overige betrokkenen vereist.

Het plan omvat nieuwbouw appartementen met atrium en parkeerkelder, praktijkruimten en een peuterspeelzaal.

In de 2e fase zijn bovendien 11

grondgebonden woningen gerealiseerd.

20070918_01
20070419_14
20070419_13
20070419_04
20070419_12
20061110_317
20061110_265
20061110_305
20061110_308
20061110_294
Workhome Mierlo
bestek

Workhome Mierlo

Bestek gereed en tekeningen voor aanbesteding toegevoegd. Helaas blijft aanbesteding uit en is het afwachten.

Zo ligt er een mooi plan in het verschiet.

Wordt vervolgd...........

situatie en beganegrond DO
plattegronden blok A
gevels en drsn blok A
gevels en drsn blok B
plattegronden blok B
Boschmeersingel
bestek

Boschmeersingel

In  opdracht van Compen architecten heeft Archiass het bestek geschreven voor de renovatie van 163 woningen in

's - Hertogenbosch.

In de planvoorbereiding zijn een aantal ingrepen herzien en worden de bestek-schrijfwerkzaamheden binnenkort afgerond.

Bij de planvorming is Archiass nadrukkelijker betrokken dan gebruikelijk, omdat we een zeer uitgebreide en gedegen renovatie-ervaring hebben.

tuinview_vogelvlucht_typeC_HR
tuinview_vogelvlucht_typeC_LR
De Poort
bestek

De Poort

Dit is een praktijkschool in het bijzonder onderwijs. Voor het schrijven van een volledig bestek hebben we in 2006 opdracht gekregen.

Materiaaltoepassingen en bestendigheid m.b.t. de doelgroep was  een van de belangrijkste kenmerken.

Bestek met installaties en infra zijn door ons gemaakt en het geheel in nauwe samenwerking met de architect.

De Poort1
20080518_45
20080518_42
20080503_64
20080518_41
20080503_20
20080503_21
20080503_52
20080503_47
bestek

Kunstencentrum Helmond

Opdrachtgevers waren Gemeente Helmond en Bavaria.

Voor het kunstencentrum is in opdracht van LXarchitecten een bestek door ons geschreven, bestaande uit een algemeen deel voor het gehele project, te weten KCH, Scala, BavariaHouse en Foyer en een bouwtechnisch bestek voor het Scala theater en het kunstencentrum.
Kenmerkend waren vooral de diversiteit in materialen (ook omdat scala restauratie betrof) en de geluidwerendheid inpandig en omgevingsgericht.

Omdat eerder in bouwteam een convenant ontwikkeld was met een intentieverklaring, welke ten grondslag lag aan de plan-uitwerking, vormde het bestek een invulling waar alle partijen zich in moesten kunnen vinden.

04.184-fot(22a)a
vogelvlucht
scala nieuw
scala interieur
kunstkwartier (25)
scala bestaand
04.184-fot20a
kunstkwartier (21)
kunstkwartier (04)
Kunstencentrum Helmond
bottom of page