top of page
BBS Brede Bossche School
Brinkhorst

BBS Brede Bossche School:

Voor de Brede Bosche school hebben we van  Compen Architecten  in 2011 de opdracht gekregen tot het schrijven van een bestek

Kenmerkend is het "passiefhuis-concept" dit betekende inwinnen van expertise en nauwe samenwerking met architect en adviseurs.

Het bestekdeel dat we geschreven hebben is het boukundige deel en bijbehorende infra.

Winnaar Passief Bouwen Award 2013.

20080503_21
20070419_13
20061110_294
20070419_12
20061110_317
20061110_305
20061110_265
20070419_14
20070419_14
Vooraanzicht
20080518_42
Binnenkant verdieping
20080503_64
20080503_52
20080503_21
Binnenkant begane grond

Brinkhorst (5 appartementen):

In opdracht van woCom Someren hebben we een bestek geschreven voor een verbouwing van een bestaand kantoorpand (in een wooncomplex) op de beganegrond tot 5 wooneenheden.

Omdat we voor wocom het "standaard referentiebestek" hebben gemaakt (en onderhouden) is dit bestek snel en eenvoudig tot stand gekomen, omdat het merendeel van de materialen, toepassingen en werkwijzes reeds waren uitgekristaliseerd en uitsluitend afgestemd moesten worden op dit project.

Het project is in 2012 gerealiseerd.

DO. tekeningen door derden aangeleverd.

201105 Brinkhorst VO gevels
201105 Brinkhorst Gevelaanzicht best

ARCHIASS

Hertoghof

Hertoghof:

In opdracht van woCom Someren hebben we een bestek geschreven voor de nieuwbouw van grondgebonden woningen welke in Helmond gerealiseerd gaan worden in een gerevitaliseerde woonwijk.

Omdat we voor wocom het "standaard referentiebestek" hebben gemaakt (en onderhouden) is dit bestek snel en eenvoudig tot stand gekomen, omdat het merendeel van de materialen; toepassingen en werkwijzes, reeds zijn uitgekristaliseerd en uitsluitend afgestemd te hoeven worden om dit project.

Het project is in een bouwteam ontwikkeld,  gaat in uitvoering aanvang 2012 en hiervoor worden de laatste zaken in bestek aangepast teneinde geen ingewikkelde nota's te krijgen.

Hertoghof-111018-art
Hertoghof-111018-night
Hertoghof-111018-art
Hertoghof-111019-MED
Woonhuis van Eldik

Woonhuis Familie van Eldik:

In opdracht van Jaqueline Slagter (arch) hebben we voor een verbouwing van een particulier woonhuis een Stabu-bestek geschreven.

Omdat het plan voor het 60-er jarenpand dermate groot van omvang was is besloten een bestek te schrijven teneinde de aanbesteding met 3 aannemers realistisch vergelijkbaar te maken.

Later is gevraagd het toezicht en directie te voeren voor dit project.

Opgeleverd 2009. (zie directievoering)

aanbesteding versie (2)
aanbesteding versie
aanbesteding versie (5)
aanbesteding versie (4)
Aanbesteding B02  (1)
aanbesteding versie (1)
aanbesteding versie (3)
Aanbesteding B02
Aanbesteding B00
201105 Brinkhorst VO gevels
201105 Brinkhorst Gevelaanzicht best
ORO2 kindzorgcomplex

ORO2 kindzorgcomplex:

In opdracht van Compaen hebben we voor dit plan van ORO een bestek geschreven.

Dit complex is in 2012 gerealiseerd in Helmond/Mierlohout. (zie situatie)

LXarchitecten heeft het plan getekend en uitgewerkt, waarna wij een bouwkundig en installatiebestek hebben geproduceerd voor de aanbesteding en de uitvoering.

349bt801
349bt206
349bt205
349bt100a
349bt202
349bt200
349bt201
Brandweerkazerne Eindhoven

Brandweerkazerne Eindhoven:

De renovatie van de branweerkazerne diende gefaseerd te worden uitgevoerd.

Het bestek was een alomvattende handleiding voor de gehele aanpak, inclusief tijdelijke voorzieningen en infra.

De architect hebben we vakkundig kunnen adviseren dankzij onze brede renovatie-ervaringen.

Het  vervolg (en tevens laatste fase) is in 2012 gestart en is nu afgerond en in gebruik genomen.

A-15
A-14
A-09
A-06
A-07
A-13
Beugelsplein drie woonlagen

Beugelsplein:

Van LX architecten hebben we de opdracht gekregen in 2010 tot het schrijven van een bestek voor bedrijfsruimte (casco) op de beganegrond en 3 bouwlagen appartementen.
Een binnenterrein met parkeerplaatsen en toegangscontrole.

Aan de hand van de uitgewerkte definitief-ontwerpbladen en materialen afwerkstaat is tegelijk met de productie van de bestek-tekeningen het bestek door ons geproduceerd.

Dit project in opdracht van bouwbedrijf Hendriks Coppelmans, is in bouwteam uitgewerkt en kan in uitvoering worden genomen zodra bouwvergunning wordt verleend.

238BA260a
238BA203a
238BA210a
238BA800a
238BA201a
238BA202a
238BA200a
238BA101a
Brakel zorgcentrum

Brakel zorgcentrum:

Voor dit project is in 2006 een bestek door ons geschreven, de planuitwerking (lees bouwvoorbereidingstekeningen) en bestek zijn parallel gerealiseerd en daarbij was  uitvoerig contact met architect en overige betrokkenen vereist.

Het plan omvat nieuwbouw appartementen met atrium en parkeerkelder, praktijkruimten en een peuterspeelzaal.

In de 2e fase zijn bovendien 11 grond-gebonden woningen gerealiseerd.

20070918_01
20070419_14
20070419_13
20070419_04
20070419_12
20061110_317
20061110_265
20061110_305
20061110_308
20061110_294
Workhome Mierlo

Workhome Mierlo:

Bestek gereed en tekeningen  voor aanbesteding toegevoegd. Helaas blijft aanbesteding uit en is het afwachten


Zo ligt er een mooi plan in het verschiet

wordt vervolgd...........

situatie en beganegrond DO
plattegronden blok A
gevels en drsn blok A
gevels en drsn blok B
plattegronden blok B
Boschmeersingel renovatie

Boschmeersingel:

In  opdracht van Compen architecten heeft ARCHIASS het bestek geschreven voor de renovatie van 163 woningen in 's - Hertogenbosch.

In de planvoorbereiding zijn een aantal ingrepen herzien en worden de bestekschrijf-werkzaamheden binnenkort afgerond.

Bij de planvorming is ARCHIASS nadrukkelijker betrokken dan gebruikelijk, omdat we een zeer uitgebreide en gedegen renovatie-ervaring hebben.

tuinview_vogelvlucht_typeC_HR
tuinview_vogelvlucht_typeC_LR
De Poort

De Poort:

Dit is een praktijkschool in het bijzonder onderwijs. Voor het schrijven van een volledig bestek hebben we in 2006 opdracht gekregen.

Materiaaltoepassingen en bestendigheid m.b.t. de doelgroep was  een van de belangrijkste kenmerken.

Bestek met installaties en infra zijn door ons gemaakt en het geheel in nauwe samenwerking met de architect.

De Poort1
20080518_45
20080518_42
20080503_64
20080518_41
20080503_20
20080503_21
20080503_52
20080503_47
Kunstencentrum Helmond

Kunstencentrum Helmond:

Opdrachtgevers waren Gemeente Helmond en Bavaria.
Voor het kunstencentrum is in opdracht van LXarchitecten een bestek door ons geschreven, bestaande uit een algemeen deel voor het gehele project, te weten KCH, Scala, BavariaHouse en Foyer en een bouwtechnisch bestek voor het Scala theater en het kunstencentrum.
Kenmerkend waren vooral de diversiteit in materialen (ook omdat scala restauratie betrof) en de geluidwerendheid inpandig en omgevinggericht.

Omdat eerder in bouwteam een convenant ontwikkeld was met een intentieverklaring, welke ten grondslag lag aan de planuit-werking, vormde het bestek een invulling waar alle partijen zich in moesten kunnen vinden.

04.184-fot(22a)a
vogelvlucht
scala nieuw
scala interieur
kunstkwartier (25)
scala bestaand
04.184-fot20a
kunstkwartier (21)
kunstkwartier (04)

Mattemburgh:

 

streefbeeld landgoed mattemburgh
Mattemburgh
bottom of page